Logo
Bulgarian English
Сертификати Печат

 

Камара на Строителите в България

Удостоверение: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Камара на Строителите в България

Удостоверение: строежи от енергийната инфраструктура

Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор

Разрешение: За извършване на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и преустройство на промишлени и битови газови инсталации


Aкредитиран сертификационен орган – RINA

Сертификат: Системи за управление на качеството


Aкредитиран сертификационен орган – RINA

Система за управление на здравето и безопасността при работа


Aкредитиран сертификационен орган – RINA

Система за управление на околната среда


Политика по детски труд

05.01.2017 г.

 
Камара на Строителите в България

Удостоверение: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Камара на Строителите в България

Удостоверение: строежи от транспортната инфраструктура

Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор

Разрешение: Извършва сервизно поддържане и преустройване на ел. част на повдигателни съоръжения

Aкредитиран сертификационен орган – RINA

Сертификат: Система за упраление на социалната отговорност

Aкредитиран сертификационен орган – RINA

Система за управление на сигурността на информацията


Декларация за политика по управление

Дата: 21.05.2018


Политика по социална отговорност

Система за управление на социалната отговорност SA8000:2014 05.01.2017 г.