Logo
Bulgarian English
За ТМП Печат


 

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД (ТМП) е бързо развиваща се, модерна компания в областта на строителството. Тя е специализирана в строително-монтажни, строително-ремонтни, инсталационни и довършителни дейности както на промишлени сгради и съоръжения така и на обекти от гражданското строителство.

От своето създаване през 1992 г. до днес ТМП е събрала богат опит не само на българския, но и на международния пазар. Освен с необходимия опит, ТМП разполага с материално-технически ресурси, интелектуален потенциал и работна сила за самостоятелна работа. Обектите на ТМП са обезпечени с банкови гаранции от първокласни български и международни банки.

Динамичното развитие на компанията през последните години е обусловено не само от бурното развитие на строителството в България, но и от дългогодишния опит на висшия мениджмънт. Компанията е привлякла в състава си едни от най-добрите специалисти в сектора и осъществява своите дейности по международно утвърдени стандарти и норми.

Тези предпоставки позволяват на ТЕХНОМАШПРОГРЕС успешно да се справя с големи и сложни обекти и напълно да удовлетворява очакванията на своите клиенти и партньори, предлагайки отлично качество за определените срокове на изпълнение.