Logo
Bulgarian English

Техномашпрогрес ООД (ТМП) е бързо развиваща се, модерна компания в областта на строително-монтажния бизнес. Тя е специализирана в строително-монтажни, строително-ремонтни, инсталационни и довършителни дейности както на промишлени сгради и съоръжения, така и на обекти от гражданското строителство.

Основни дейности
Обекти
Сертификати
Наем на техника и оборудване